Annons

Direktivet om byggnaders energiprestanda reviderat

DIREKTIV

Direktivet om byggnaders energiprestanda har reviderats. Bland annat införs en smarthetsindikator för byggnader. Vidare förenklas kontrollen av värme- och luftkonditioneringssystem, och elektromobilitet främjas genom inrättande av en ram för parkeringsplatser för elfordon. Mer information om förändringarna finns på  http://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2018/05/14/energy-efficient-buildings-council-adopts-revised-directive/

Källa: 
EU
Annons