Digitala skolor

Schneider Electric har fått i uppdrag att i ett första steg koppla upp och automatisera två nya förskolor i Kristianstad för att skapa ett sunt inomhusklimat och effektiv energihantering.