Digital satsning

Jernhusen satsar på digitalisering och investerar i ett överordnat styr- och presentationssystem för fastighetsautomation från Siemens. På så sätt ska byggnaderna på sikt kunna ”tänka” och driftoptimera sig själva. Målsättningen är en halverad energianvändning till år 2030.