Climeon fick order inom geotermi i Japan

GEOENERGI

Climeon har tagit en ny order inom geotermisk värmekraft i Japan. Det är Baseload Capital som köper in ytterligare Heat Power-moduler för en nystartad Heat Power-operatörs räkning.

Ordervärdet uppgår till 19,5 miljoner SEK, exklusive servicekostnader och mjukvarulicenser.

I juli 2018 lade Baseload Capital Sweden en order på Heat Power-moduler till ett värde av 19,5 miljoner SEK. Baseload Capital har nu lagt ytterligare en order uppgående till 19,5 miljoner SEK. Samtliga Heat Power-moduler har köpts in för en lokal Heat Power-operatörs räkning, vilken kommer att delägas av japanska intressenter och Baseload Capital Sweden.

Modulerna avses levereras under 2019. Climeon är leverantör av moduler och samtidigt minoritetsägare i Baseload Capital Sweden (19,9 procent) som bildats för att finansiera investeringar i geotermisk värmekraft.

Efter olyckan i kärnkraftverket Fukushima 2011 har Japans inhemska energiproduktion minskat kraftigt, varför över 90 procent av all primärenergi importeras. Merparten av denna är fossil. För att påskynda skiftet till lokalt producerad grön el har den japanska regeringen infört ekonomiska incitament samt förenklat kraven på tillstånd och utredningar. 
Det finns många varma källor runt om i landet ur vilka geotermisk värmekraft kan utvinnas. Idag utnyttjas endast drygt 2 procent av de kända geotermiska energitillgångarna. Priset på geotermisk el i Japan ligger idag på drygt 3 kr per kWh, vilket är cirka åtta gånger högre än elpriset i Sverige.

Annons