Annons

Climeon får 12 miljoner kronor från Energimyndigheten

INDUSTRISPARANDE

Climeon har beviljats cirka 12 miljoner kronori stöd från Energimyndigheten för ett projekt för att effektivare nyttja överskottsvärme inom stålindustrin. Projektet genomförs i samarbete med SSAB och ger Climeon möjlighet att även inom industrin bredda sitt koncept med elproduktion från spillvärme till att omfatta ånga. 

Climeon har haft ett samarbete med SSAB i Borlänge sedan 2015 då SSAB blev den första industriella kunden att installera Climeons Heat Power system. Under samarbetets gång har Climeon och SSAB diskuterat möjligheten att ytterligare öka energiåtervinningen i stålproduktionen.

- Med det här projektet kommer vi kunna dubblera energiåtervinningen. Att öka energiåtervinningen inom industrin är något både Climeon, SSAB och Energimyndigheten prioriterar högt, säger Thomas Öström, VD för Climeon.

- Vi är väldigt glada över att kunna genomföra detta projekt tillsammans och visa kraften i samarbete mellan näringsliv och myndigheter när det gäller klimatfrågan, fortsätter Thomas Öström.

– Vi vill med det här stödet bidra till effektivare nyttjande av överskottsvärme hos SSAB samtidigt som Climeons kraftmodul kan nå en bredare marknad och på sikt bidra till ökad energieffektivitet inom industrin, säger Klara Helstad, enhetschef på Energimyndigheten.

Inom stålindustrin finns det överskottsvärme i form av rökgaser, ånga och hett vatten. Genom att kombinera Climeons nya ångturbinslösning med bolagets Heat Power-modul kan man ta tillvara på överskottsvärmen mer effektivt och producera mer el. På samma sätt som Viking Line är först ut med att utvärdera Climeons kombination av en ångturbinlösning och en Heat Power-modul för marina applikationer blir SSAB nu först ut inom industrisegmentet.

- Det känns extra kul att få vidareutveckla vår hybridlösning för industrin tillsammans med just SSAB som ligger i framkant när det gäller omställningen till grönare stålproduktion, säger Dr Rakshith Sachitanand, Product Manager på Climeon.

- Med detta projekt kan vi demonstrera potentialen för en hybridlösning inte bara i stålproduktion utan också i andra industriella processer samt inom områden som kraftproduktion från förbränningsmotorer, så kallade Gensets, fortsätter Rakshith Sachitanand.

Källa: 
Climeon
Annons