Annons

BoKlok förser alla nya hus med solceller

SOLCELLER

BoKlok blir första bostadsbyggaren i Sverige med solceller på samtliga nya lägenhetshus. Initiativet är ett samarbete mellan BoKlok och IKEA Group, med målet att göra solenergi tillgänglig för de många människorna. Alla lägenheter som säljs från oktober 2018 och byggs från och med 2019 kommer att utrustas med solceller.

-  Vi är den första bostadsbyggaren som tar steget fullt ut och utrustar alla våra nya lägenhetshus med solceller. Det här är vårt kanske viktigast beslut hittills i BoKloks historia. Och det är bara början, vi vill på sikt att våra kunder ska kunna bli helt självförsörjande på el. Nu kommer våra nya kunder att både få en låg boendekostnad och samtidigt kunna bo och leva hållbart, säger Jonas Spangenberg, VD på BoKlok.

Samarbetet mellan BoKlok och IKEA Group bidrar till att kostnaderna och tidsåtgången minskar i utvecklingen, logistiken och installationen av (de nya) solenergilösningarna, så att fler ska ha råd med solenergi. Energin från solcellerna kommer bland annat driva fastighetens ventilation, belysning och delar av den gemensamma uppvärmningen. Eventuellt överskott kommer att säljas och matas ut på elnätet. BoKlok planerar att installera drygt 4 500 solpaneler årligen, vilket innebär en koldioxid-besparing på 133 ton. Det motsvarar utsläppen från 112 000 körda mil med en genomsnittlig svensk bil, eller nästan 28 varv runt jorden. Redan idag har BoKloks bostäder ett lågt klimatavtryck eftersom husen byggs i trä. Genom att bygga i trä kan koldioxidutsläppen för husen halveras jämfört med att bygga med andra material. 

-  Vi vill tillsammans göra det möjligt för BoKloks kunder att få kontroll över sin egen energiförbrukning, spara pengar och leva mer hållbart. I samarbetet med BoKlok kombinerar vi våra kunskaper. Det här samarbetet kan bidra till att öppna upp för nya marknader och göra ren energi tillgänglig för många fler, vilket gynnar våra kunder, våra affärer och inte minst vår planet, säger Alejandro Castro Pérez, Affärsansvarig för IKEA Home Solar.

Om BoKloks satsning på solenergi:
•  Totalt kommer cirka 4 500 solceller (solpaneler) installeras årligen, vilket motsvarar
1 388 kW.
•  Det innebär en utsläppsminskning motsvarande omkring 133 ton koldioxid årligen. 
•  133 ton koldioxid motsvarar utsläppen från cirka 112 000 körda mil om året med 
en genomsnittlig svensk bil, eller nästan 28 varv runt jorden.
Om att bygga i trä:
•  Trä som byggmaterial har den lägsta energiförbrukningen och de lägsta 
koldioxidutsläppen i jämförelse med alla andra byggnadsmaterial.
•  Trä är ett förnybart material. När trä används som byggnadsmaterial fungerar det 
som en koldioxidfälla, dvs. det binder koldioxiden så att den inte släpps ut i 
naturen.
•  BoKloks lägenhetshus i trä släpper ut hälften så mycket koldioxid som 
branschsnittet för ett flerfamiljshus (BoKlok: 192 Kg Co2e/kvm. Branschsnitt: 550 
Co2e/kvm).
Om BoKlok
•  Ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA.
•  Bygger bostäder för människor med vanliga plånböcker.
•  Vann utmärkelsen Sveriges nöjdaste bostadskunder 2017.
•  Grundades i mitten av 1990-talet av bland annat Ingvar Kamprad.
•  Bygger cirka 1200 bostäder om året i Sverige, Norge och Finland.
•  Har hittills bygget över 11 000 bostäder. 

Annons