Annons

Assemblin förlänger serviceavtal med Avinor på Gardermoen

NORGEJOBB

Avinor har tecknat nytt ramavtal med Assemblin avseende underhåll av värme-och sanitetsinstallationer på Gardermoen, Oslo flygplats. Avtalet löper på två år med option på förlängning i maximalt ytterligare sex år vilket skulle motsvara ett beräknat totalt kontraktsvärde på 40 - 60 MNOK.

Sedan fem år tillbaka har Assemblin haft ett ramavtal med Avinor avseende service och underhåll av värme- och sanitets-installationer på Gardermoen. Efter avslutad avtalsperid har avtalet konkurrensutsatts, och Assemblin har därefter fått förnyat förtroende i två år med option på förlängning i ytterligare två + två + två år.

–  Vi har fått bra återkoppling på vår tidigare leverans och våra kompetenta medarbetare, vilket har bidragit till förlängningen. Avinor är en god och säker uppdragsgivare, och detta ramavtal är ett av våra största serviceavtal. Vi är därför mycket glada över det förnyade förtroendet, säger filialchef Torgny Volden på Assemblins serviceverksamhet i Norge.

 

Källa: 
Assemblin