Akademiska Hus prisas för unik teknik som tar till vara på värme från serverhall

SERVERVÄRME

Under våren har Akademiska Hus, tillsammans med Tekniska Verken i Linköping, kammat hem andraplatsen i tävlingen "Steget Före". Tävlingen är Klimatkommunernas pris för bästa klimatåtgärd och glädjande nog uppmärksammades vi för vår nya teknik som på ett unikt sätt använder fjärrkylenätet för att transportera överskottsvärme från en serverhall till att förvärma inomhusluften i hus B på Campus Valla i Linköping.

Akademiska Hus arbetar aktivt för att skapa energieffektiva lokaler runt om på våra campusområden. Tillsammans med våra hyresgäster och leverantörer försöker vi skapa nya och innovativa sätt för att komma lite längre. På Campus Valla i Linköping tog arbetet ett stort steg framåt under 2016 då en ny unik teknik togs fram. Det fanns en idé om och ett behov av en lösning för att tillvarata värmen från serverhallarna på campus för att kunna använda den värmen för uppvärmning av andra lokaler på området. Genom det fjärrkylenät som fanns installerat på Campus Valla sedan tidigare blev det nu möjligt att flytta värmen från serverhallarna för att användas för uppvärmning av inomhusluften i hus B.

- Det här är ett unikt sätt att använda fjärrkylenätet på, det vill säga att transportera värmen över en relativt lång tid från att den alstras till att den faktiskt ska nyttjas. Vi är väldigt nöjda med resultatet eftersom den befintliga infrastrukturen gjorde att vi inte hade behov av några större investeringar, men framförallt för att energianvändningen har minskat och koldioxidutsläppen har reducerats med 144 ton/år, berättar Magnus Öhrman, gruppchef Energi & Teknik.

Projektet har genomförts i samarbete med Tekniska Verken i Linköping och Bravida.

Källa: 
Akademiska Hus
Annons