Annons

ÅF köpte Bygganalys

KONSULTKÖP

ÅF förvärvar 100 procent av aktierna i teknikkonsulten Bygganalys.

Företaget, som grundades 1952, har en stark marknadsposition inom Byggekonomi och inom projekt- och byggledning. Bygganalys har i dag 52 medarbetare - varav merparten i Stockholmsregionen.

Bygganalys beräknas omsätta cirka 70 MSEK. Köpeskillingen är överenskommen till 13 MSEK, samt en tilläggsköpeskilling baserad på resultaten under 2012-2013.

Bygganalys, som kommer att integreras i division Infrastructure, både förstärker och kompletterar divisionens tjänsteutbud.

Källa: 
ÅF