ÅF får stororder från Region Gävleborg

SJUKHUS

ÅF har fått en order på tekniska konsulttjänster för att modernisera akutsjukhusen i Gävle och Hudiksvall.

ÅF ska utveckla program- och systemhandlingar för bland annat el- och teletekniska installationer, VVS, mark, vatten och avlopp, styr- och övervakningssystem, akustik, byggkonstruktion, miljösamordning och brandskydd.

Bakgrunden är den allt snabbare utvecklingen inom hälso- och sjukvården, i kombination med ett allt större behov att modernisera de två akutsjukhusen i Gävleborg. Därför planerar Region Gävleborg för stora investeringar på sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Satsningen innebär ett rejält lyft med både nybyggnation och ombyggnation för såväl vårdmiljöer som behandlingsutrymmen. Under byggtiden ska sjukhusen ha verksamheten igång som vanligt, vilket är en extra utmaning.

År 2021 ska allt vara färdigt.

Ambitionen är att certifiera de nya byggnaderna enligt Miljöbyggnad Silver.