Annons

25 miljoner till resurseffektivt byggande och boende

UTLYSNING
Nu öppnar en ny utlysning inom programmet E2B2 – forsknings- och innovationsprogrammet för energieffektivt byggande och boende. I denna utlysning välkomnas forskning- och utvecklingsprojekt samt genomförbarhetsstudier inom hela programmets område.
Forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 är en bred satsning för forskning och utveckling inom området energieffektivt byggande och boende. I denna utlysning välkomnas ansökningar inom hela programmets område. Tvärvetenskapliga projekt och projekt där olika aktörsgrupper samverkar, exempelvis akademi tillsammans med företag, välkomnas särskilt.
Utlysningen omfattar cirka 25 miljoner kronor och stänger den 18 februari 2020. Alla aktörer som kan bidra till forsknings- och innovationsprogrammet E2B2s mål kan söka medel.
Projekten kan tidigast starta den 18 maj 2020 och pågå som längst till och med den 31 december 2021. De projekt som beviljas stöd av Energimyndigheten kan som mest beviljas 4 miljoner kronor om det är ett forskning- och utvecklingsprojekt som bedöms motsvara experimentell utveckling och 500 000 kronor om det är en genomförbarhetsstudie.
Källa: 
IQS
Annons