Annons
Syre i värmesystemets systemvätska leder till korrosion som leder till läckage.

"Bort med syret som ger onödiga vattenskador"

Läckage.

– Det skulle säkert vara intressant för försäkringsbolagens riskingenjörer att känna till hur man kan minska risken för läckage genom att ta bort syret ur systemvätskan. Det säger Elving Isaksson på QTF.

- Många obehandlade system får genomrostning och läckage redan inom garantitiden. Extra retligt är det förstås med läckage strax efter att garantin har gått ut, säger Elving Isaksson på QTF..

Syre i systemvätska leder till korrosion som leder till läckage. Onödigt, förstås. Och då ska man veta att vattenskador är nog så irriterande för försäkringsbolagen.

– Jag undrar hur många vattenskador som kommer från läckage i värmesystem. Minskat antal läckageskador borde kunna ge möjlighet till lägre försäkringspremier för de som kan visa på låga syrenivåer och få fler nöjda fastighetsägare som kunder, säger Elving Isaksson.

– Vi har fokuserat på fastighetsägare och vvs-konsulter vad gäller problemen med gaser i systemvätska och lösningen på funktionsproblem, korrosionsskador, läckage och ineffektiva energibärare. Vi ser nu även kopplingen till försäkringsbranschens problem med vattenskador, fortsätter Elving Isaksson.

Gaser i systemvätska leder även till maskinskador och haverier på värmepumpar. Korrosionsskador kostar därför stora pengar för såväl fastighetsägare som försäkringsbolag.

Korrosionsskador kostar stora pengar för såväl fastighetsägare som försäkringsbolag. Foto: Ingar Lindholm

– Det kanske är dags att försäkringsbolagen får upp ögonen för riskminimeringen genom avgasning och rening av värme- och kylsystem? Gaser, och framförallt syret i systemvätskan är boven. Utan syre, ingen korrosion, konstaterar Elving
Isaksson.

Första steget är att mäta syret i systemvätskan. Det ska vara mindre än 0,5 mg/liter för att inte korrosion ska börja. De flesta system som QTF besiktar ligger på nivåer på 3–4 mg/liter men det är inte ovanligt med system som har uppemot 8 mg syre/liter.

– Redan vid 1 mg/liter frodas korrosionen, sedan eskalerar den snabbt med ökande syrenivå. Många obehandlade system får genomrostning och läckage redan inom garantitiden. Extra retligt är det förstås med läckage strax efter garantin har gått ut, säger Elving Isaksson.

Det absolut avgörande för att stoppa korrosion är att avgasningen snabbt tar ned syrenivån till under 0,5 mg/liter systemvätska.

– Många lyckas inte komma ned till den nivån och då är det bortkastade pengar, menar Elving Isaksson.

Text: Peter Olofsson Foto: QTF

Annons