Annons
Nu kan många nödlösningar och ibland felaktiga installationer undvikas, menar Fredrik Runius, med anledning av att Arkitektens handbok nu publiceras med ett kapitel om installationer.

Äntligen är vvs med i Arkitektens handbok

Annons
SÄKRARE.

I nästa utgåva av Arkitektens handbok, som lanserades i början av februari, finns för första gången ett kapitel om plats för installationer med.

VVS-installatörer råkar ofta ut för problemet att det inte finns plats för att göra optimala installationer. Följden blir nödlösningar, ibland till och med undantag från branschreglerna. Tyvärr händer det alltför ofta även i nybyggnationer. – Det här är ett stort steg mot bättre och säkrare vvsinstallationer, säger Fredrik Runius, teknikansvarig på Säker Vatten. – Genom att arkitekterna nu kan ta reda på hur mycket utrymme som behövs kan de planera för vvs-installationer och rita in plats för installationer i tidiga skeden. Då kan många nödlösningar och ibland felaktiga installationer undvikas, menar han.

Arbetet med innehållet i Arkitektens handbok är väl förankrat. Det startade med SBUF-projektet Arkitektens hjälpmedel, som omfattade framtagande av hjälpmedel för att arkitekter i ett tidigt skede ska kunna utforma våtrum och schakt så att tappvatteninstallationer kan utföras på ett korrekt sätt.
– Vi är väldigt glada att få in information om säkra vatteninstallationer och den plats som krävs i Arkitektens handbok, menar Fredrik Runius.
– Det är ett stort steg mot färre vattenskador och minskad risk för bakterietillväxt i installationer. På hemsidan sakervatten.se under ”Bygga Rätt” ges exempel på väggtyper som anger minimimått för installationer. För att ytterligare underlätta för arkitekter har Säker Vatten tagit fram typbadrum. Arkitektens handbok ges ut av Studentlitteratur.

Text: Peter Olofsson Foto: Carola Runius

Annons