Instalco startar VS-bolag på Österlen

YSTADSINSTALLATÖR

K.W.A Rör är ett nytt Instalcobolag i Skåne. Dock är det inte ett uppköpt bolag utan ett helt nytt som startats upp av Instalco tillsammans med Kennth Andersson i Ystad.

Solenergipris till Ystad Energi

SOL

Årets solenergipriser, som utdelades vid Svensk Solenergis årsmöte, gick till Ystad Energi för solvärme på Ystad Arena och till Joakim Widén för studier av solel i våra elnät.