Rör-i-rör kan minska VVC-förlusterna

ENERGIEFFEKTIVITET

VVC-förlusternas betydelse ökar i takt med att energianvändningen för uppvärmning minskar.

Kontorsfastigheten på Torsplan 1 i Stockholm deltar i mätprojektet. Foto: Bengt Bergqvist

Stora förluster från VVC

MÄTNING

Värmeförlusterna från varmvattencirkulation, VVC, är stora i kontor och lokaler. Det bekräftas av nya mätningar i elva hus i Stockholmsområdet.