SIS-utredning om standardisering av ljus och belysning

STANDARD

Energimyndigheten har beviljat stöd till SIS för att säkerställa att relevant forskning och vetenskap tas i beaktning vid revideringen av den europeiska standarden för inomhusbelysning.