Garage kan vara energitjuv

VENTILATION

Onödigt höga flöden och överdimensionerade aggregat. Varmgarage kan vara riktiga energitjuvar, enligt ett examensarbete från Luleå tekniska universitet.