Satsning på vätskekylningslösningar för datacenter

DATAKYLA

Schneider Electric, Avnet och Iceotope utvecklar tillsammans nya vätskekylningslösningar för datacenter.

Assemblin installerar i stort partneringprojekt vid Falu Lasarett

SJUKHUSJOBB

Assemblin utför installationer av system för avlopp, vatten, värme, kyla och medicinska gaser i samband med ombyggnad av medicinkliniken vid Falu Lasarett.

Skärpta regler kring radioaktivitet i dricksvatten

VATTEN

Att Sverige saknar ackrediterade företag som analyserar joniserande strålning i dricksvattnet gör att vattenverk kan tvingas att vända sig utomlands.