Annons

Malmberg tar hem stororder på Vombverket

VA
Med flöden på 900 l/s och rostfria rördimensioner på över 1000 mm och aggregat för UV-ljus på 30-40 ton skapar nu Vombverket i Skåne en helt ny byggnad för UV-ljusbehandling.

Satsning på vätskekylningslösningar för datacenter

DATAKYLA

Schneider Electric, Avnet och Iceotope utvecklar tillsammans nya vätskekylningslösningar för datacenter.

Assemblin installerar i stort partneringprojekt vid Falu Lasarett

SJUKHUSJOBB

Assemblin utför installationer av system för avlopp, vatten, värme, kyla och medicinska gaser i samband med ombyggnad av medicinkliniken vid Falu Lasarett.

Skärpta regler kring radioaktivitet i dricksvatten

VATTEN

Att Sverige saknar ackrediterade företag som analyserar joniserande strålning i dricksvattnet gör att vattenverk kan tvingas att vända sig utomlands.