Jukka Kauppinen, styrelseordförande i Inex, och industridoktoranden Sofia Korpar Malmström i det nya laboratoriet. Foto: Ingar Lindholm

De ska utvärdera spillvattenvärmeväxlare

VÄRMEVÄXLARE

Tillsammans med KTH ska företaget Inex undersöka bland annat temperaturverkningsgrad och värmeövergångstal hos olika typer av spillvattenvärmeväxlare.