Stockholmshem satsar på spillvärmeåtervinning

VÄRME

Värmeväxlaraffär

VÄXLARE

Alfa Laval har tecknat ett övergripande avtal med LU-VE-koncernen om att sälja den del av sin luftvärmeväxlarverksamhet som är relaterad till kommersiella/industriella luftvärmeväxlare, för närvara

Motorvärme driver propellrar

VÄRME

Värme som omvandlas till el ska spara stora mängder bränsle i miljöklassade färjan Viking Grace.

Värmeväxlare misstänks orsaka fukt

VVX.

Finns det risker för ökande fuktbelastning i bostäder där roterande värmeväxlare används för värmeåtervinning ur frånluft? Det är en fråga som forskaren Lars Ekberg vill undersöka.