Annons

”Energikartläggningar är alltid lönsamma”

Energispar

Onödigt värmeläckage från nya hus

värme

Många nybyggda villor och flerbostadshus läcker onödigt mycket värme. Med värmefotografering vid besiktningar kan felen upptäckas och åtgärdas i tid.