Berget och älven kyler i Karlstad

KYLA

Tre mil borrhål klarar större delen av kyla- och värmebehovet vid Centralsjukhuset i Karlstad. Borrhålslagret kompletteras bland annat med kyla från älven.