Större risk för korrosion i nya värmesystem

KORROSION

Korrosion i slutna system för värme och kyla har blivit ett allt större problem. Blandade material och klämkopplingar uppges vara två orsaker.