Avloppsvärme räddade parken

VÄRME

De kulturhistoriskt viktiga byggnaderna behövde energieffektiviseras. Tilläggsisolering var inte att tänka på, inte heller solvärme på taken.