Långvarigt vattenproblem tvingade fram egen UV-rening

LUND

En månads problem med vattenkvaliteten fick region Skåne, huvudman för Skånes universitetssjukhus i Lund, att installera UV-rening på inkommande dricksvatten.