Vattenfall startar saltlager vid värmekraftverk i Berlin

ENERGILAGRING

Vattenfall ska tillsammans med det svenska företaget SaltX Technology testa om förnybar vind- och solkraft kan lagras i salt.

Tekniktävling om ventilation

TÄVLING

Att ventilera energieffektiva och lufttäta flerbostadshus ställer särskilda krav på utformningen av ventilationssystemen.