Annons
Foto: Norrvatten

Sweco deltar när Norrvatten bygger ut för ökad kapacitet av dricksvatten till norra Storstockholm

VATTEN

Sweco deltar vid om- och tillbyggnaden av Görvälnverket som i nuläget förser närmare 700 000 invånare i norra Storstockholm med dricksvatten.

Assemblinjobb på förskolor

ASSEMBLINJOBB

Omkring 1 000 nya förskolor behöver byggas i Sveriges kommuner de närmaste sex åren, enligt en undersökning av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).

Text: Mark Kretz Foto Anna Hållams

Trycket stoppar strålningen

TEMA VENTILATION

På Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har en helt ny avdelning för nukleärmedicin byggts. Men den nya medicinska utrustningen och behandlingsformen ställer krav på vvs-systemen.

Sweco projekterar åt Scania

GJUTERI

Sweco har fått uppdraget som konsult i ett partneringsamarbete när Scania planerar ett nytt gjuteri i Södertälje.

Sweco köpte vvs- och elkonsult i Finland

KONSULTKÖP
Sweco har köpt Avecon Ltd, ett finskt ingenjörsföretag. Genom förvärvet stärker Sweco sin verksamhet i Österbotten-regionen i Finland.

Sweco projekterar i Sala

SJUKHUSJOBB

Sweco har tilldelats uppdraget för om- och tillbyggnad av Sala lasarett. Sjukhuset kommer ge plats åt nya medicinska mottagningar, en vårdavdelning samt rehabilitering.

Sweco köpte i Belgien

KONSULTKÖP

Sweco har köpt det belgiska teknikkonsultföretaget M&R Engineering. Företaget är specialiserat på installationer.

Sweco moderniserar Gävle sjukhus

SJUKHUS

Sweco anlitas i ett omfattande uppdrag av Region Gävleborg för att utarbeta program- och systemhandlingar när Gävle sjukhus ska byggas om.