Återvinning av lågvärdig överskottsenergi

ÅTERVINNING
I flera av Stockholms stads publika byggnader råder ett konstant kylbehov året om.