50 miljoner till forskning om energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

ENERGISPAR

Energimyndigheten satsar 50 miljoner kronor på forskning om energianvändning i kulturhistoriskt värdefulla byggnader och byggnadsmiljöer.