Annons
Hela fasaden och taket har klätts in med solpaneler, med en teknik som inte ger upphov till köldbryggor. Om en panel slutar att fungera är den enkel att byta ut. Foto: Annika Söderlund

Miljonprogram blir passivhus

SOLENERGI

Kollektivhuset Stacken i Göteborg har renoverats till passivhusstandard – utan att hyrorna höjs.