Brion installation och service startar solenergibolag

SOL

Brion fortsätter att växa och nu kompletterar vi vår verksamhet med solenergi

EnergiEngagemang bygger solcellspark åt Uddevalla Energi

SOL
Det blir solenergiföretaget EnergiEngagemang som får uppdraget att bygga den planerade solcellsparken åt Uddevalla Energi.

Solenergipris till Ystad Energi

SOL

Årets solenergipriser, som utdelades vid Svensk Solenergis årsmöte, gick till Ystad Energi för solvärme på Ystad Arena och till Joakim Widén för studier av solel i våra elnät.

Lagrad solenergi kan ge framtida exportsuccé

stirling
Förbättrade stirlingmotorer kan bli en framtida svensk exportsuccé inom lagringsbar solenergi.
Bildtexter: I Helsingfors i Finland, på området Eko-Vik, har sammanlagt nio fastigheter försetts med solvärmesystem med vilka värme produceras för uppvärmning av varmt vatten och i några fall för golvvärme. Bilder: Helen Ab

Soluppvärmning kan täcka över 80 procent av uppvärmningsbehovet i hushållen i nordiska länderna

SOLVÄRME

Enligt forskare vid Aalto-universitetet är det möjligt att med lämpliga solenergisystem producera t.o.m. över 80 procent av energibehovet för uppvärmning av hushållen i Finland.

Västernorrland blir första länet i Sverige med länstäckande solkarta i 3D

SOLKARTOR

Tyréns har tagit fram en tagit fram en länstäckande solkarta för kommunerna i Västernorrlands län.

Kommuner i Västra Götaland bildar nätverk för solelutbyggnad

SOL

Minst 4000 kvadratmeter installerade solceller som producerar egen el till kommunal verksamhet.

WSP tar fram solkarta över Stockholm

SOLBERÄKNING

WSP tar på uppdrag av Kommunförbundet Stockholms Län fram en så kallad solkarta som visar den årliga solinstrålningen på samtliga hustak i 21 kommuner i Storstockholm samt Håbo kommun.