Bostadsbolag vill ha bättre beslutsunderlag

LÅGENERGIHUS

Ett gemensamt och jämförbart beslutsstöd står högt på önskelistan bland allmännyttiga bostadsbolag som bygger energieffektivt. Det framgår av intervjuer med 20 bolag.