Riksbyggensatsning på solceller

SOLCELLER

Riksbyggen har beslutat att i all nyproduktion av såväl hyres- som bostadsrätter i flerfamiljshus inför ha solcellsanläggningar som standard i kommande projekt där det är tekniskt lämpligt.

Brf Viva, med 133 lägenheter, beräknas ge ett årligt överskott på fem MWh per år. Bildmontage Tomorrow

Brf Viva: Plusenergikvarter med ”extra allt”

PLUSENERGI

Kombinationer av de modernaste lösningarna för hållbart byggande gör bostadsrättsföreningen Viva i Göteborg till ett unikt bostadsprojekt med plusenergistatus.