Optimal Ventilation får nya ventilationsentreprenader i Östersund

ÖSTERSUNDSJOBB

Instalcobolaget Optimal Ventilation i Östersund genomför just nu flera omfattande ventilationsuppdrag i regionen.

TF-Service köpte i Skellefteå

Sundsvall

Teknisk Fastighetsservice AB med huvudkontor i Sundsvall förvärvar AB VVS & Kyl teknik Nord i Skellefteå med 8 anställda och en omsättning på ca 15 Mkr.

Klimatpris till Östersundshem

PRIS

Vartannat år delar Sveriges Allmännytta ut hållbarhetspriset och årets tema är innovationer för minskad klimatpåverkan. Årets pris delades ut på Klimat- och energikicken 19 november i Lund.