Tekniktest på Järvafältet

FTX

Miljonprogrammet på Järvafältet utanför Stockholm blir ett levande laboratorium för energibesparande teknik när husen renoveras. Återflyttningsgraden är hög i de hus som är klara.

Sala satsar på snålrenovering

miljonprogrammet

I Sala har det kommunala bostadsbolaget funnit det för gott att anpassa både planer och ombyggnader till de ekonomiska ramar som ges. Några storslagna energisatsningar görs inte.