Förstudie om djupgeotermi i Skåne

GEOENERGI

E.ON deltar i en förstudi