Bostadsbolag vill ha bättre beslutsunderlag

LÅGENERGIHUS

Ett gemensamt och jämförbart beslutsstöd står högt på önskelistan bland allmännyttiga bostadsbolag som bygger energieffektivt. Det framgår av intervjuer med 20 bolag.

Lågenergihus klarar inte BBR-krav

Lågenergihus

Av 56 energideklarerade byggnader som definierats som lågenergihus klarar 21 inte BBR-kraven. Det visar en uppföljning som Boverket gjort.

Framtidens hus är mer uppkopplade

lågenergihus

Johannes Persson, KTH, har i sin doktorsavhandling undersökt hur lågenergihus, främst småhus, kan vidareutvecklas och bli fler.

Låg energianvändning kräver hög kunskapsnivå

lågenergihus

DEBATT: Lågenergihus har kommit för att stanna. Därmed ökar kompetenskraven i alla led, från vvs-konsult till drifttekniker och boende.

Rapport som ska ge ökad kunskap

lågenergihus

Rapport om lågenergihus I lågenergihus kan även små fel leda till stora avvikelser. En ny rapport samlar konsulten Per Kempes erfarenheter.