Jernhusen går mot smarta fastigheter med hjälp av Siemens

DIGITALISERING
Jernhusen satsar på digitalisering och investerar i ett överordnat styr- och presentationssystemför fastighetsautomation från Siemens – så att byggnaderna på sikt ska kunna "tänka" och driftoptim

Jernhusen och COWI miljöcertifierar Stockholms centralstation

CENTRALEN

Varje dag passerar över 200 000 besökare Stockholms centralstation.