Tre Instalcobolag i gemensamt uppdrag åt JM i Malmö

MALMÖJOBB

Tre Instalcobolag har fått gemensamt installationsuppdrag av el, VS och ventilation åt JM i nytt lägenhetsprojekt i Malmö.

Instalco expanderar i Umeå genom förvärv av Norrtech

KÖP

Instalco får sjukhusuppdrag åt NCC och Region Sörmland

SJUKHUSJOBB

Instalcobolagen Rörgruppen och Ohmegi har fått uppdrag av NCC och att utföra el- och VS-installationer vid utbyggnaden av tre sjukhus i Södermanland.

Instalco förvärvar ytterligare i Lillehammer

KÖP
Instalco expanderar i centrala Norge genom förvärv av VS-bolaget Haug og Ruud VVS AS i Lillehammer. Förvärvet är ett steg mot att bli multidisciplinära i regionen.

Instalco får uppdrag av NCC vid Hangar 5 i Bromma

RÖRJOBB
Instalcobolaget Rörgruppen har fått förtroendet att vara samverkanspartner till NCC i projektet Hangar 5.

Instalco köper i Borås

KÖP

Instalco förstärker sin VS-verksamhet genom förvärv av AB Borås Rörinstallationer. Bolaget grundades 1933 och omsättningen uppgår till cirka 75 miljoner.

Instalco förvärvar ytterligare bolag i Kristiansand

Ventec

Instalco expanderar i södra Norge genom förvärv av Ventec-bolagen i Kristiansand och Grimstad som är verksamma inom ventilationsområdet.

Instalco expanderar i Göteborg

KÖP

Installationskoncernen Instalco expanderar inom VS-området i Göteborg genom förvärv av AB Tingstad Rörinstallation. 

Instalco får nytt kontrakt på Malmö sjukhusområde

SJUKHUSJOBB

Den installatörsgrupp där Instalcos bolag Rörläggaren ingår får nytt kontrakt för installationer i byggnationen av den nya vårdbyggnaden på Malmö sjukhusområde.

Två Instalcobolag får uppdrag i Solna strand

RENOVERING

Instalcobolagen VVS Kraft och VVS-Metoder har fått uppdrag att delta i ombyggnationen av kvarteret Nöten 5 i Solna strand i Stockholm.