Luftstrålar kyler i Asien

inomhustemperatur

Flera asiatiska länder uppmanar till höjd inomhustemperatur på sommaren. Vid Hongkongs universitet tror man att stratifierad ventilation kan göra temperaturerna mer uthärdliga.

Ställ innetempen på 21 – då jobbar du bäst

inomhustemperatur

Hög temperatur gör oss trögtänkta, men ventilationen har mindre betydelse, enligt en finländsk studie.