Nya sensorer för bättre innemiljö

SENSORER

Små sensorer som upptäcker låga halter av formaldehyd, bensen och naftalen kan bli viktiga instrument i arbetet för bättre inomhusmiljö.