Genom ett internt nät för värme och kyla spar landstinget i Västerbotten 14 gigawattimmar värme och kyla per år. Foto: Lars Bygdemark

Energinät sparar miljoner åt landstinget

GEOENERGI

Ett komplext internt energibärarnät försörjer universitetssjukhuset i Umeå med värme och kyla.