Spillvärme kyler i Uppsala

spillvärme

En ny kylcentral förser sedan början av sommaren tre stora forskningslaboratorier i Uppsala med mer elsnål kyla.

Frikyla var rätt medicin för Rättsmedicin

frikyla

När nya Rättsmedicin i Göteborg skulle byggas krävdes låg energianvändning och hög säkerhet. Energikraven uppnås bland annat genom att en del av ventilationen räknas som verksamhetsenergi.