Direktivet om byggnaders energiprestanda reviderat

DIREKTIV

Direktivet om byggnaders energiprestanda har reviderats. Bland annat införs en smarthetsindikator för byggnader.