Stockholmshem satsar på spillvärmeåtervinning

VÄRME

Delade incitament litet hinder för energisparande

energisparande

Att varmhyra dominerar i Sverige är en anledning till att problemet med så kallade delade incitament för energisparande är litet, enligt en rapport från Boverket och Energimyndigheten.

Energispardrömmar i Eskilstuna

energisparande

Insatserna för det svenska energispararbetet ska i princip dubbleras de kommande åren. Det är Energimyndighetens förslag till hur Sverige ska klara målen i energieffektiviseringsdirektivet.