45 miljoner till forskning om energieffektivt byggande och boende

FORSKNIGSPENGAR
E2B2 är Energimyndighetens största program inom området energieffektivt byggande och boende.