Annons

Climeon får 12 miljoner kronor från Energimyndigheten

INDUSTRISPARANDE

25 miljoner till resurseffektivt byggande och boende

UTLYSNING
Nu öppnar en ny utlysning inom programmet E2B2 – forsknings- och innovationsprogrammet för energieffektivt byggande och boende.

50 miljoner till forskning om energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

ENERGISPAR

Energimyndigheten satsar 50 miljoner kronor på forskning om energianvändning i kulturhistoriskt värdefulla byggnader och byggnadsmiljöer.

51 miljoner till forskning inom energieffektivt byggande och boende

FORSKNINGSPENGAR

Nu är det klart vilka projekt som fått finansiering genom E2B2s andra utlysning. Sammanlagt nära 51 miljoner kronor kommer att gå till de 17 nya projekt som fått finansiering.

Riseprojekt om att återvinna plaströr

PLASTRÖR

Nya rör kan produceras av rör från byggavfall, det har visats inom projektet REPIPE.

Mer pengar att söka för hållbar energi- och resursanvändning

FORSKNINGSPENGAR

Nu öppnar första utlysningen i E2B2s andra programperiod. Utlysningen omfattar 50 miljoner kronor och projektförslag inom programmets samtliga delområden välkomnas.

Ny energimärkning ska underlätta för konsumenten att göra medvetna val

ENERGIMÄRKNING

Europaparlamentet, Europeiska rådet och Europeiska kommissionen är överens om att ändra energimärkningen i EU.

12 miljoner för energilagring i hemmet

EL

De som vill lagra sin egenproducerade el hemma kan ansöka om energilagringsstödet.

Stöd till innovativ och energieffektiv dusch

DUSCHSTÖD

Energimyndigheten stöder Orbital Systems AB med drygt 20 miljoner kronor för att vidareutveckla och inleda storskalig kommersialisering av ett innovativt duschsystem.

Nätverk ska snabba på energieffektiviseringen

ENERGINÄTVERK

Energimyndigheten vill skynda på energieffektiviseringen i små och medelstora företag.