Brf Viva, med 133 lägenheter, beräknas ge ett årligt överskott på fem MWh per år. Bildmontage Tomorrow

Brf Viva: Plusenergikvarter med ”extra allt”

PLUSENERGI

Kombinationer av de modernaste lösningarna för hållbart byggande gör bostadsrättsföreningen Viva i Göteborg till ett unikt bostadsprojekt med plusenergistatus.

Kontorsfastigheten på Torsplan 1 i Stockholm deltar i mätprojektet. Foto: Bengt Bergqvist

Stora förluster från VVC

MÄTNING

Värmeförlusterna från varmvattencirkulation, VVC, är stora i kontor och lokaler. Det bekräftas av nya mätningar i elva hus i Stockholmsområdet.