Bättre styr effektiviserar Turning Torso

ENERGI

Malmös landmärke Turning Torso energieffektiviseras med hjälp av ett nytt styrsystem. Målet är att gå från 173 till 136 kWh/kvm, år.

Ny besparing i gammal gård

BYGDEGÅRD

Runt 20 procent minskad energianvändning förväntas det bli i 30 småländska bygdegårdar, Folketshus- och skolbyggnader som deltagit i en energikartläggning.

Mer forskning för energieffektiva kulturbyggnader

FOU

Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara, som finansierar forskning kring energieffektivisering i kulturhistoriskt intressanta byggnader, öppnar en ny utlysning.

Hammarby Sjöstad ska bli mer energisnål

energieffektivisering

Miljöstadsdelen Hammarby Sjöstad ska förändra sin förvaltningsmodell. Målet är att alla föreningar ska nå under 100 kWh/kvm, år.

Färdigförpackade energilösningar ska underlätta

fastighetsägare

Fem färdiga åtgärdspaket ska göra det enklare för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att välja rätt väg till energieffektivisering.

Svårt investera på svag marknad

energieffektivisering

Bostadsrättsföreningar och privata och kommunala bostadsbolag har granskats utifrån hur de ser på investeringar i energieffektivisering.

Energieffektivisering kan öka legionellarisk

energieffektivisering

I ivern att hålla energianvändningen nere i fastigheter kan legionellasäkerheten komma i kläm. Det är viktigt att fortsätta hålla tillräckligt höga temperaturer, varnar experter.

Skatteverket spar energi: Halv miljard i återbäring

energieffektivisering

Skatteverket och byggherren Fabege kommer snart att kunna sänka energinotan avsevärt.