Annons

Utredning om energieffektivisering

UTREDNING

I utredningen Mindre aktörer i ett energilandskap i förändring, som föreslår lösningar för att undanröja hinder som hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer möter när de ska energieffektivi

SIS-utredning om standardisering av ljus och belysning

STANDARD

Energimyndigheten har beviljat stöd till SIS för att säkerställa att relevant forskning och vetenskap tas i beaktning vid revideringen av den europeiska standarden för inomhusbelysning.

Ecopilot och Invent inleder samarbete

SAMARBETE

Ecopilot AB och I

Nordomatic tecknar partneravtal med Ecopilot

STYR

Ecopilot AB och Nordomatic AB har tecknat ett nytt partneravtal som innebär att Nordomatic blir återförsäljare och installatör av Ecopilots programvarutjänster för energioptimering av fastigheter.

”Energikartläggningar är alltid lönsamma”

Energispar

Miljonlyftet spar energi

ENERGIEFFEKTIVISERING

Knappt 300 000 lägenheter återstår att renovera i miljonprogrammet, och staten har avsatt cirka 800 miljoner kronor till bland annat energieffektivisering.

Ny energimärkning ska underlätta för konsumenten att göra medvetna val

ENERGIMÄRKNING

Europaparlamentet, Europeiska rådet och Europeiska kommissionen är överens om att ändra energimärkningen i EU.

Paradiset är Örnsköldsviks största badanläggning. Foto: Örnsköldsviks kommun

Renoverade badhus – halverade energianvändningen

BADHUS

I Örnsköldsvik har tre simhallar byggts om och nått halverad energianvändning. Kostnaden var lägre än vad det hade kostat att bygga nytt.

Stor möjlighet spara energi i badhus

ENERGIEFFEKTIVISERING

Att spara energi i badhus är komplext, men en ny utredning pekar på stor besparingspotential.

Årets energitrender

Energitrender

Trenden 2016 går en fortsatt ersättning av fossilbränsle, men också mot ett energisystem med behov av nya affärsmodeller.